Om oss

NET går inn i sitt 12. år

Legg til Facebook Twitter
med nye salpetersyre lokaliteter

NET starter 2018 med å feire 11 år med drift, samtidig som nye lokaler tas i bruk for testing med Salperersyre som standardvæske i henhold til ADR regulativet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en meget viktig puslebrikke for NET som hovedaktør i Norden i foretningsområde farlig gods emballasje. Endelig er NET komplett i forhold til levering av akkrediterte tjenester uten underleverandører på dette fagfeltet. Det viktigste er ikke at vi kan levere, men måten vi leverer på. Nok en gang, med høyt fokus på HMS og kvalitet. 

Første test ble igangsatt fredag 12. januar, etter prøvekjøringer onsdag og torsdag. De nye lokalene takler meget agressive væsker og temperaturer helt opp mot 70 °C med en nøyaktighet på ± 1 °C.

Dette medfører at vi nå kan tilby samme raske leveringstider til våre kunder på salpetersyre som på de andre modellvæskene. Det vil si 7 uker ved normale omstendigheter. 

Best tenklig start på 2018. Godt nytt år.Tilbake