Kurs

Kurs

NET holder to ulike faste kurs som hver av dem gjennomføres to ganger i året.

Kursene holdes delvis på NETs Test Center på Eik og som teoriundervisning.

Overnatting anbefales på Langesund Bad eller Quality Resort Skjærgården.

Dette bestilles av hver enkelt ved behov, eller gi oss beskjed , så kan vi hjelpe deg.

De kommende faste kurs er listet opp under, hvor neste kurs av hvert slag er uthevet:(Påmeldingen er bindende 1 måned før kursstart!)

Type kurs

Tidspunkt

Pris

Farlig gods emballasje

fra start til slutt

21. og 22. november 2018
8.650,-

Kontrollørkurs for IBC 19. og 20. september 2018
9.600,-

Kontrollørkurs for IBC 14. og 15. februar 2018 9.600,-

Farlig gods emballasje

fra start til slutt

23. og 24. mai 2018 8.650,-


Alle våre kurs blir avholdt på svensk og norsk. Vi arrangerer felles middag eller annen sosial aktivitet 1. kvelden på våre kurs, hvis ikke det er avtalt annet. 

I tillegg til kursene over kan NET avholde kurs tilrettelagt etter kundens ønske, enten i våre lokaler, eller lokaler bestemt av kunden.

Eksempler på andre kurs: ADR 1.3 Opplæring, plastbearbeiding, sprøytestøping.